top of page

ons. 01. mars

|

Trondheim

Generalforsamling 2023

Alle medlemmer av Trondheim Markedsforening er velkommen til generalforsamlingen. Ønsker du å stille til valg for å sitte i styret? Send oss en mail på post@tmf.no :-)

Generalforsamling 2023
Generalforsamling 2023

Tid og sted

01. mars 2023, 18:00 – 19:30

Trondheim, Krambugata 1, 7011 Trondheim, Norge

Om arrangementet

Agenda for møtet:

Sak 1/2023 Åpning av generalforsamlingen Styrets leder (Mats Muri Løberg) åpner generalforsamlingen.

Sak 2/2023 Styret godkjenner dagsorden/agenda. Dagsorden godkjennes.

Sak 3/2023

Valg av møteleder og referent. En person til å undertegne protokollen: Sak 4/2023

Årsoppgjør 2022 Daglig leder gir oss en gjennomgang av foreningens regnskap for 2022

Sak 5/2023 Medlemsmassen 2022

Sak 6/2023 Orientering om TMF ́s aktiviteter og oppsummering av 2022 Styreleder gir en oppsummering av året som har vært, både aktiviteter og andre nyheter

Sak 7/2023

Fastsettelse av medlemskontingent 2024

Sak 9/2023

Valg av styre for perioden 2023-2024 Sak 10/2022 Eventuelt

Dele dette arrangementet

bottom of page