top of page

Styret

Styret i Trondheim Markedsforening velges på vår årlige generalforsamling på vårparten. Styremedlemmene består av flinke og engasjerte markedsførere
som jobber innenfor bransjen i Trøndelag og som har erfaring fra ulike bedrifter og næringer.

Vi har månedlige styremøter hvor styremedlemmene er med på å
sette en faglig agenda og tematikk for våre arrangementer fremover.

Har du lyst til å sitte i styret?
Alle våre medlemmer er velkommen til generalforsamlingene våre og til å stille til valg som styremedlem i TMF :-)

bottom of page